Bất hợp lý trạm thu phí BOT

MÙA CAM CAO PHONG:

Vừa thu bạc tỉ, vừa tạo việc làm