Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Chợ lao động” bên thác Bản Giốc