Xuất hiện thêm vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top