Xử nghiêm việc đưa thông tin gây hoang mang về ô nhiễm không khí

Bộ TNMT vừa ban hành kế hoạch về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Ảnh: Minh Quân
Bộ TNMT vừa ban hành kế hoạch về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Ảnh: Minh Quân
Bộ TNMT vừa ban hành kế hoạch về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Ảnh: Minh Quân
Lên top