Xử lý chất thải y tế giữa dịch COVID-19 thế nào để tránh lây nhiễm bệnh?

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ giữa dịch COVID-19.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ giữa dịch COVID-19.
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ giữa dịch COVID-19.
Lên top