Xem Sao Thổ ở vị trí xung đối khi nào rõ nhất tại Việt Nam?

Tương phản kích thước của Sao Thổ và các vành đai của nó với Trái Đất của chúng ta. Ảnh: Earthsky.
Tương phản kích thước của Sao Thổ và các vành đai của nó với Trái Đất của chúng ta. Ảnh: Earthsky.
Tương phản kích thước của Sao Thổ và các vành đai của nó với Trái Đất của chúng ta. Ảnh: Earthsky.
Lên top