Xác định 187 “điểm đen” ô nhiễm môi trường, Hà Nội tìm cách khắc phục

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung điều hành hội nghị.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung điều hành hội nghị.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung điều hành hội nghị.
Lên top