Vùng áp thấp "chồng" không khí lạnh tiếp tục gây mưa dông, gió lạnh kéo dài

Vùng áp thấp trên Biển Đông vừa gây mưa dông gió mạnh trên biển, vừa kết hợp với không khí lạnh tác động đến thời tiết đất liền.
Vùng áp thấp trên Biển Đông vừa gây mưa dông gió mạnh trên biển, vừa kết hợp với không khí lạnh tác động đến thời tiết đất liền.
Vùng áp thấp trên Biển Đông vừa gây mưa dông gió mạnh trên biển, vừa kết hợp với không khí lạnh tác động đến thời tiết đất liền.
Lên top