Vụ ô nhiễm sông Cái Lớn: Thủ phạm chính là nhà máy mía đường

Dòng nước bất ngờ ô nhiễm nghiêm trọng khiến cá chết hàng loạt.
Dòng nước bất ngờ ô nhiễm nghiêm trọng khiến cá chết hàng loạt.
Dòng nước bất ngờ ô nhiễm nghiêm trọng khiến cá chết hàng loạt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top