Vụ ô nhiễm sông Cái Lớn: Doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại

Cá nuôi chết hàng loạt do nước sông Cái Lớn ô nhiễm
Cá nuôi chết hàng loạt do nước sông Cái Lớn ô nhiễm
Cá nuôi chết hàng loạt do nước sông Cái Lớn ô nhiễm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top