Vụ đổ trộm dầu thải: Bộ TNMT yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm

Khu vực bị đổ trộm dầu thải. Ảnh: Tô Thế
Khu vực bị đổ trộm dầu thải. Ảnh: Tô Thế
Khu vực bị đổ trộm dầu thải. Ảnh: Tô Thế
Lên top