Vụ chôn chất thải lạ ở Hà Nội: Thêm một đơn vị vào cuộc giám định độc lập

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ định Viện Công nghệ môi trường cùng xuống lấy mẫu để giám định. Ảnh PV.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ định Viện Công nghệ môi trường cùng xuống lấy mẫu để giám định. Ảnh PV.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ định Viện Công nghệ môi trường cùng xuống lấy mẫu để giám định. Ảnh PV.
Lên top