VOV tặng hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Trường THPT ở Lý Sơn

Đài TNVN đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: V.T
Đài TNVN đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: V.T
Đài TNVN đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn ở huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: V.T
Lên top