Vịnh Vũng Rô, đầm Ô Loan (Phú Yên) đang chịu áp lực rác và nước thải

Ai đảm bảo những bè, nhà hàng nổi này an toàn?
Ai đảm bảo những bè, nhà hàng nổi này an toàn?
Ai đảm bảo những bè, nhà hàng nổi này an toàn?
Lên top