Vịnh Bái Tử Long bị ô nhiễm: Chất thải độc hại xả thẳng ra vịnh

Một góc khu vực cảng, bãi tập kết than Km 6, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả. Ảnh: T.N.D
Một góc khu vực cảng, bãi tập kết than Km 6, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả. Ảnh: T.N.D
Một góc khu vực cảng, bãi tập kết than Km 6, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả. Ảnh: T.N.D
Lên top