Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Viết về nạn phá rừng, phóng viên bị kiểm điểm!