Việt Nam quyết tâm nâng năng suất rừng mỗi năm lên 30m3/ha

Việt Nam quyết tâm nâng năng suất rừng trồng lên hàng năm. Ảnh: Quỳnh Hương
Việt Nam quyết tâm nâng năng suất rừng trồng lên hàng năm. Ảnh: Quỳnh Hương
Việt Nam quyết tâm nâng năng suất rừng trồng lên hàng năm. Ảnh: Quỳnh Hương
Lên top