Viện nghiên cứu da giày: dấu hỏi về môi trường!

Phó Chủ tịch phường Đồng Nguyên Nguyễn Xuân Thanh (bên phải) đề nghị Viện ngừng sản xuất để xử lý môi trường. Ảnh: Đ.T
Phó Chủ tịch phường Đồng Nguyên Nguyễn Xuân Thanh (bên phải) đề nghị Viện ngừng sản xuất để xử lý môi trường. Ảnh: Đ.T
Phó Chủ tịch phường Đồng Nguyên Nguyễn Xuân Thanh (bên phải) đề nghị Viện ngừng sản xuất để xử lý môi trường. Ảnh: Đ.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top