Vì sao Hà Nội chậm kết luận thanh tra chế phẩm Redoxy 3C làm sạch hồ?

Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy.
Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy.
Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy.
Lên top