Ưu tiên dành nước các hồ chứa thủy điện phục vụ phòng, chống hạn hán

Mức nước hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đã thấp hơn mức nước chết. Ảnh: Mai Phương
Mức nước hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đã thấp hơn mức nước chết. Ảnh: Mai Phương
Mức nước hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đã thấp hơn mức nước chết. Ảnh: Mai Phương
Lên top