Ứng phó với rét đậm rét hại trên diện rộng, bảo vệ sản xuất, chăn nuôi

Người dân cần bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước đợt rét đậm, rét hại. Ảnh: Vũ Long
Người dân cần bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước đợt rét đậm, rét hại. Ảnh: Vũ Long
Người dân cần bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước đợt rét đậm, rét hại. Ảnh: Vũ Long
Lên top