UBND TP. Hà Nội yêu cầu vận động người dân chấm dứt chặn xe vào bãi rác

Rác thải ùn ứ trong nội đô. Ảnh PV
Rác thải ùn ứ trong nội đô. Ảnh PV
Rác thải ùn ứ trong nội đô. Ảnh PV
Lên top