Tuần sau không khí lạnh mạnh tràn về gây rét sâu nhất từ đầu mùa đông

Miền Bắc trở rét kèm mưa dông trong ngày 22.11.
Miền Bắc trở rét kèm mưa dông trong ngày 22.11.
Miền Bắc trở rét kèm mưa dông trong ngày 22.11.
Lên top