Từ năm 2021, Hà Nội cấm dùng bếp than tổ ong

Hà Nội xác định lộ trình đến 31.12.2020, loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.
Hà Nội xác định lộ trình đến 31.12.2020, loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.
Hà Nội xác định lộ trình đến 31.12.2020, loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.
Lên top