Từ 1.9.2019, Hà Nội không dùng sản phẩm nhựa dùng 1 lần

Nhiều địa phương trên cả nước triển khai thực hiện hạn chế tiến tới xóa bỏ sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều địa phương trên cả nước triển khai thực hiện hạn chế tiến tới xóa bỏ sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều địa phương trên cả nước triển khai thực hiện hạn chế tiến tới xóa bỏ sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top