Trường mầm non sơ tán vì khói đốt rác

Ngôi trường phát hiện khí lạ.
Ngôi trường phát hiện khí lạ.