Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trường mầm non sơ tán vì khói đốt rác

Ngôi trường phát hiện khí lạ.
Ngôi trường phát hiện khí lạ.