Trường học tuyên bố bỏ sử dụng nhiều sản phẩm từ nhựa

Khu vực hành chính và khu vực giảng đường đều được Trường Đại học Giáo dục trang bị hệ thống máy lọc nước tự động. Ảnh: NT
Khu vực hành chính và khu vực giảng đường đều được Trường Đại học Giáo dục trang bị hệ thống máy lọc nước tự động. Ảnh: NT
Khu vực hành chính và khu vực giảng đường đều được Trường Đại học Giáo dục trang bị hệ thống máy lọc nước tự động. Ảnh: NT
Lên top