Trong hơn 10 ngày, xã biên giới hứng chịu 2 trận lốc xoáy

Nhiều nhà cửa bị lốc xoáy làm tốc mái.
Nhiều nhà cửa bị lốc xoáy làm tốc mái.
Nhiều nhà cửa bị lốc xoáy làm tốc mái.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top