Trong 1-2 ngày tới nắng nóng ở TPHCM sẽ giảm bớt và thu hẹp

Lên top