TP.Hồ Chí Minh: Nan giải phân loại rác tại nguồn

Tại hầu hết các chợ truyền thống, chợ tạm ven đường ở TPHCM chưa phân loại rác tại nguồn. Ảnh: MINH QUÂN
Tại hầu hết các chợ truyền thống, chợ tạm ven đường ở TPHCM chưa phân loại rác tại nguồn. Ảnh: MINH QUÂN
Tại hầu hết các chợ truyền thống, chợ tạm ven đường ở TPHCM chưa phân loại rác tại nguồn. Ảnh: MINH QUÂN
Lên top