TPHCM: Thời tiết đầu tuần đẹp, chất lượng không khí ở ngưỡng không tốt

Chất lượng không khí tại TPHCM hôm nay ở ngưỡng không tốt. Ảnh: Hạ Mây
Chất lượng không khí tại TPHCM hôm nay ở ngưỡng không tốt. Ảnh: Hạ Mây
Chất lượng không khí tại TPHCM hôm nay ở ngưỡng không tốt. Ảnh: Hạ Mây
Lên top