TPHCM phân loại rác tại nguồn: Trước cửa nhiều nhà vẫn là bịch rác hỗn hợp

Các loại rác thải chất đống trên đường Nguyễn Văn Nghi (Q.Gì Vấp, TPHCM).  Ảnh: M.Q
Các loại rác thải chất đống trên đường Nguyễn Văn Nghi (Q.Gì Vấp, TPHCM). Ảnh: M.Q
Các loại rác thải chất đống trên đường Nguyễn Văn Nghi (Q.Gì Vấp, TPHCM). Ảnh: M.Q
Lên top