TPHCM: Có thể xuất hiện mưa trái mùa vào buổi chiều

Mù khô xuất hiện tại TPHCM làm tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế dưới 10 km.
Mù khô xuất hiện tại TPHCM làm tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế dưới 10 km.
Mù khô xuất hiện tại TPHCM làm tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế dưới 10 km.
Lên top