TP. Hồ Chí Minh: Công bố nguyên nhân gây ô nhiễm không khí

Hiện tượng mây mù tại TP. Hồ Chí Minh kéo dài từ ngày 18-22.9. Ảnh Hồ Dương.
Hiện tượng mây mù tại TP. Hồ Chí Minh kéo dài từ ngày 18-22.9. Ảnh Hồ Dương.
Hiện tượng mây mù tại TP. Hồ Chí Minh kéo dài từ ngày 18-22.9. Ảnh Hồ Dương.
Lên top