Tổng cục Môi trường nói về cách xử lý vụ chặn xe rác vào Nam Sơn của Hà Nội

Ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Ảnh: Hà Phan
Ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Ảnh: Hà Phan
Ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Ảnh: Hà Phan
Lên top