"Tôm trên cát" làm khổ người dân 2 thôn

Điểm xã thải ra môi trường của hồ tôm
Điểm xã thải ra môi trường của hồ tôm
Điểm xã thải ra môi trường của hồ tôm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top