Tổ chức Nhật Bản muốn đầu tư 100% chi phí làm sạch toàn bộ sông Tô Lịch

Tổ chức Xúc tiến - Thương mại Nhật Bản "ngỏ ý" muốn đầu tư 100% chi phí xử lý làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: PV
Tổ chức Xúc tiến - Thương mại Nhật Bản "ngỏ ý" muốn đầu tư 100% chi phí xử lý làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: PV
Tổ chức Xúc tiến - Thương mại Nhật Bản "ngỏ ý" muốn đầu tư 100% chi phí xử lý làm sạch sông Tô Lịch. Ảnh: PV
Lên top