Tin mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, đang tiến gần hơn đất liền

Vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Windy.
Vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Windy.
Vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Windy.
Lên top