Tin bão mới nhất: Xuất hiện vùng áp thấp giữa Biển Đông

Áp suất mực nước biển hiện tại. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Áp suất mực nước biển hiện tại. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Áp suất mực nước biển hiện tại. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top