Tin bão mới nhất: Xuất hiện siêu bão Surigae giật trên cấp 17

Vị trí và đường đi của siêu bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Vị trí và đường đi của siêu bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Vị trí và đường đi của siêu bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Lên top