Tin bão mới nhất: Xuất hiện bão Conson giật cấp 11 áp sát Biển Đông

Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top