Tin bão mới nhất: Vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 Dianmu vẫn gây mưa lớn

Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp. Ảnh: VNDMS.
Lên top