Tin bão mới nhất: Siêu bão Surigae vẫn giật trên cấp 17 gần Biển Đông

Vị trí và đường đi của siêu bão. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của siêu bão. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của siêu bão. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Lên top