Tin bão mới nhất: Siêu bão Surigae giật trên cấp 17, cách Philippines 300km

Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top