Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni giật trên cấp 17, di chuyển nhanh

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia
Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia
Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia
Lên top