Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni bắt đầu suy yếu, giật cấp 17

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia
Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia
Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia
Lên top