Tin bão mới nhất: Đêm nay bão số 8 Kompasu di chuyển nhanh vào Vịnh Bắc Bộ

Vị trí và đường đi của bão số 8 Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8 Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 8 Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top