Tin bão mới nhất: Đêm nay, bão số 6 Nakri đổ bộ Bình Định, Khánh Hoà

Ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top