Tin bão mới nhất: Đêm nay, bão Kompasu đi vào Biển Đông và mạnh thêm

Vị trí và đường đi của bão Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của bão Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của bão Kompasu. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Lên top