Tin bão mới nhất: Bão Vongfong tiếp tục mạnh lên, giật cấp 15

Vị trí và đường đi của bão Vongfong. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Vongfong. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão Vongfong. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top